• MÃ CODE CỦA BẠN LÀ:

   Thông tin code:
   • Thú Cưỡi Lạc Địa Phượng x1
   • Vàng Khóa x100
   • Sách Thần Binh x2
   • Rương Đá x20